Máy Luyện Kính ( Nhồi ) Cao Su

  • T-L0000005

Máy Ép Toàn Phần

Liên hệ

Máy ép toàn Phần dùng để ép đế , mũi , gót và hông giày.. Hoạt động bằng hệ thống hủy lực