Máy Ép Nóng Thủy Lực

  • T-L0000003

Máy Ép Toàn Phần

Liên hệ

Máy ép toàn Phần dùng để ép đế , mũi , gót và hông giày.. Hoạt động bằng hệ thống hủy lực