Máy Ép Toàn Phần

  • T-L0000009

Máy ép toàn Phần dùng để ép đế , mũi , gót và hông giày..

Hoạt động bằng hệ thống hủy lực