Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng

Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng

Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng

16:03 - 12/11/2018

Công ty Tân Hiệp Lực tuyển dụng nhân sự năm 2019
Cách bảo dưỡng hệ thống băng tải
Nguyên nhân và cách bào vệ con lăn băng tải

Theo các chuyên gia, với quy mô phát triển và đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo sản xuất công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định trong năm 2018. Dự kiến, chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ tăng khoảng 8%-8,5% so với năm 2017.